บันทึกการสมรสของคุณ — มันเป็นไปได้ที่จะได้กลับไปอดีตของฉัน

ใช่มันเป็นอย่างที่เป็นไปได้ที่จะได้รับกลับอดีตของคุณและถ้าการแต่งงานยังไม่ได้ผ่านการหย่าร้างแยก / แล้วมันเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นเพื่อบันทึกการแต่งงานของคุณ เมื่อบัน​​ทึกการแต่งงานของคุณผมไม่ได้หมายถึงการอยู่ในสถานการณ์ที่คุณและคู่สมรสของท่านยังคงอยู่ด้วยกัน แต่พฤติกรรมราวกับว่าคุณได้หย่าหรือชีวิตแบบเพื่อนร่วมห้อง

เมื่อบัน​​ทึกการแต่งงานของผมหมายถึงนำมันไปยังจุดที่ทำให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกันความรักความไว้วางใจและการเสียสละในยูเนี่ยนของคุณ ในการบันทึกการแต่งงานของคุณด้วยการไปถึงนี้เขียนขึ้น boarders เกี่ยวกับการแต่งงานของคุณที่ตราไว้หุ้นละกับสิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นหรือดีกว่า แม้จะมีขอบเขตที่แตกตัวของการแต่งงานของคุณได้หายไปมีวิธีการทำงานได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้

ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงว่าคุณต้องได้รับของคุณอดีตกลับ :

1 ใด ๆ ที่ได้ยินเพลงที่คุณเตือนให้คุณจำวันเวลาที่ดีที่คุณมีกับคู่สมรสของท่าน
2 คุณตรวจสอบข้อความเสียงของคุณบ่อยๆหวังว่าคุณอดีตซ้ายข้อความ
3 คุณคาดหวังว่าสายที่มาในมือถือของคุณทุกคนอยู่จากอดีตของคุณ
4 คุณหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่คุณและอดีตของคุณที่ใช้ไป
5 คุณหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เพราะคนใหม่ไม่ได้คุณภาพบางอย่างที่คุณอดีตได้
6 และคนอื่น ๆ ไม่กี่

ความจริงก็คือค​​ู่สามีภรรยารวมตัวใหม่ทุกวันโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์และกรณีของคุณไม่ควรจะแตกต่างกันจะไม่ปล่อยให้อะไรหยุดคุณจากการกลับอดีตของคุณ สำหรับผู้ที่ยังคงอยู่ในการแต่งงาน แต่มีประสบการณ์กับเวลาที่ยากลำบาก, ผมแค่อยากจะย้ำว่าคุณแน่นอนสามารถบันทึกการแต่งงานของคุณและหลีกเลี่ยงการหย่าร้าง หมายเหตุ : ไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการหย่าร้าง แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์การแต่งงานในฝันของคุณซึ่งเป็นไปได้มากถ้าคุณทราบวิธี

Advertisements
This entry was posted in Backing Music Articles. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s